Một luật sư có thể lập bao nhiêu văn phòng luật?

Luật sư là người được cấp phép hành nghề luật và có nghĩa vụ áp dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng với tư cách luật sư cá nhân hoặc văn phòng luật, công ty luật. Vậy, một luật sư có thể lập bao nhiêu văn phòng luật?
Một luật sư được lập bao nhiêu văn phòng luật?

Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì tổ chức hành nghề luật sư bao gồm văn phòng luật sư và công ty luật.

Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi năm 2012 thì một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư.

Ngoài ra, trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

Mot-luat-su-duoc-lap-bao-nhieu-van-phong-luat

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư được quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi năm 2012, cụ thể là phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Nhưng văn phòng luật sư có thể thành lập chi nhánh trên phạm vi cả nước với số lượng chi nhánh không giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *