DANH SÁCH LUẬT SƯ THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

(Tính đến hết ngày 31/3/2020)

STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ LUẬT SƯ /

    NGÀY CẤP

ĐIỆN THOẠI
1 Vũ Xuân Bằng 15296

11/02/2020

0983.316091
2 Vũ Văn Biên 2084

01/8/2010

0904.223779
3 Trần Đại Biểu 24

01/8/2010

0904.026909
4 Mai Văn Bình 9839

11/5/2015

0967.386389
5 Nguyễn Thế Bình 2075

01/8/2010

0914.153.890
6 Nguyễn Đình Cầu 14135

06/3/2019

0913.255627
7 Đỗ Văn Chung 2060

01/8/2010

0912.385120
8 Chu Văn Chiến 2062

01/8/2010

0902.044533
9 Nghiêm Công Cường 12395

12/10/2017

0904.319016
10 Vũ Huy Cường 2070

01/8/2010

0987.481111
11 Phạm Thị Dịu 12593

08/12/2017

0967.654666
12 Phạm Khắc Du 2095

01/8/2010

0915.151873
13 Đinh Vinh Dự 2061

01/8/2010

0912.354682
14 Phạm Thế Định 9122

30/5/2017

0904.022.165
15 Nguyễn Văn Đoàn 2078

01/8/2010

0997.777867
16  Nguyễn Kiều Đông 2089

30/5/2014

0978.018878
17 Đoàn Văn Hồng 2081

17/7/2014

0912.815968
18 Nguyễn Thanh Hải 12572

10/12/2017

0912.091307
19 Nguyễn Huy Hiểu 15344

24/3/2020

0912.459322
20 Lã  Kim Hùng 13848

15/11/2018

0912.333057
21 Trần Đức Hùng 2091

01/8/2010

0914.512142
22 ĐàoThanh Huyền 5330

24/9/2010

0904.288050
23 Đồng Đức Khiển 2074

01/8/2010

0903.265442
24 Trần Thị  Lan 5985

13/4/2011

0902.171899
25 Nguyễn Chí  Long 12795

31/01/2018

0912.194267
26 Ninh Văn Lực 2067

01/8/2010

0976.582666
27 Đoàn Thuý Mai 5829

10/3/2011

0912.234.610
28 Lê Ngọc Mai 2092

01/8/2010

0904.306368
29 Đoàn Minh 14926

11/11/2019

0904.274015
30 Vũ Thị Mỵ 14875

14/10/2019

0917.799290
31 Vũ Năm 2090

01/8/2010

0913.087507
32 Chu Thanh Nhân 2071

10/4/2012

0913.087507
33 Phan Ngọc Núi 14982

18/11/2019

0913.255927
34 Hoàng Đình Nùng 2064

01/8/2010

0904.393066
35 Vương Đình Phan 14981

18/11/2019

0904.356087
36 Đinh Ngọc Phán 2094

01/8/2010

0983.250870
37 Nguyễn Trọng Quyết 2086

04/3/2016

0912.675342
38 Phạm Hoài Sơn 2073

01/8/2010

0983.503639
39 Nguyễn Thị Sửu 10183

09/10/2015

0903.485739
40 Nguyễn Đình Toàn 9372

05/12/2014

0913.255917
41 Phạm Văn Toản 2069

01/8/2010

0983.141.889
42 Lê Văn Thanh 2063

01/8/2010

0903.290082
43 Phạm Xuân Thành 2080

01/8/2010

0976.367908
44 Hoàng Xuân Triệu 7648

12/8/2012

0986.741.979
45 Dương Đức Trọng 9846

26/5/2015

0912.000861
46 Vũ Bảo Thắng 13849

15/11/2019

0907.987777
47 Phạm Quang Vinh 12395

31/01/2018

0913.356098
48 Nguyễn Văn Việt 8029

24/6/2013

0903.440243

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *