DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TẠI HẢI DƯƠNG

I. Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư tại Hải Dương

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

Địa chỉ: Số 332 đường Lương Thế Vinh, phường HảiTân, thành phố HảiDương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động số: 04-01-0017/TP/ĐKHĐ

Điện thoại: 0912.675342

Email: trongquyetvnls@gmail.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư NguyễnTrọng Quyết

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Nguyễn Trọng Quyết Nam 2086

04/3/2016

0912.675342
02 Trần Thị  Lan Nữ 5985

13/4/2011

0902.171899
03 VũVăn Biên Nam 2084

01/8/2010

0904.223779
04 Phan Ngọc Núi Nam 14982

18/11/2019

0913.255927
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Á ĐÔNG

Địa chỉ: Số 15 A đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động số: 04-01-0007/TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/8/2003, thay đổi lần thứ 6 ngày 03/3/2017

Điện thoại: 0220.3856123 – 0220.3601999 – 0978.018878

Email: vplsadong@gmail.com.

Trưởng Văn phòng: Luậtsư Nguyễn Kiều Đông.

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Nguyễn Kiều Đông Nam 2089

30/5/2014

0978.018878
02 Phạm Khắc Du Nam 2095

01/8/2010

0915.151873
03 Phạm Xuân Thành Nam 2080

01/8/2010

0976.367908
04 Mai Văn Bình Nam 9839

11/5/2015

0967.386389
05 Dương Đức Trọng Nam 9846

26/5/2015

0912.000861
06 Xuân Bằng Nam 15296

11/02/2020

0983.316091
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO CÔNG

Địa chỉ: Số 2 khu 1 phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động số: 04-01-0035/TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/02/2020

Điện thoại: (02203) 862915   –    0912.0913.07

Email: luatsubaocong@gmail.com

Website: luatsubaocong.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Nguyễn Thanh Hải

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Nguyễn Thanh Hải Nam 12572

10/12/2017

0912.0913.07

0965.507.307

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO CHÁNH

Địa chỉ: Số 309 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0976.582666

Email: vplsbaochanh@gmail.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Ninh Văn Lực

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Ninh Văn Lực Nam 2067

01/8/2010

0976.582666
02 Nghiêm Công Cường Nam 12395

12/10/2017

0904.319016
03 Nguyễn Đình Cầu Nam 14135

06/3/2019

0913.255627
04 Thị Mỵ Nữ 14875

14/10/2019

0917.799290
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHU VĂN CHIẾN

Địa chỉ: Số 138 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0902.044533

Email: vplschuvanchien@gmail.com

Trưởng Văn phòng:   Luật sư Chu Văn Chiến

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Chu Văn Chiến Nam 2062

01/8/2010

0902.044533
02 Chu Thanh Nhân Nam 2071

10/4/2012

0913.087507
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐOÀN MINH

Địa chỉ: Số 01 phố Xuân Đài, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0914.153.890 – 0904.274015

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Nguyễn Thế Bình

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Nguyễn Thế Bình Nam 2075

01/8/2010

0914.153.890
02 Đoàn Minh Nam 14926

11/11/2019

0904.274015
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC HÙNG

Địa chỉ: Khu 6 Thị Trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0914.512142

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Trần Đức Hùng

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Trần Đức Hùng Nam 2091

01/8/2010

0914.512142
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI HƯNG

Địa chỉ: Số 142 Nguyễn Thị Duê, phường Thanh Bình, thành phố HảiDương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0913.087507

Email: vunam_ls@yahoo.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Vũ Năm

 Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Vũ Năm Nam 2090

01/8/2010

0913.087507
02 Nguyễn Văn Đoàn Nam 2078

01/8/2010

0997.777867
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 77B An Thái, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0912.354682

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Đinh Vinh Dự

 Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Đinh Vinh Dự Nam 2061

01/8/2010

0912.354682
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN BÌNH

Địa chỉ: Số 20  Hào Thành, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0912.385120

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Đỗ Văn Chung

 Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Đỗ Văn Chung Nam 2060

01/8/2010

0912.385120
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẾ ĐỊNH

Địa chỉ: Số 193  đường Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0904.022.165

Email: luatsudinh@gmail.com

Trưởng Văn phòng : Luật sư Phạm Thế Định

Luật sư Văn phòng:

            STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Phạm Thế Định Nam 9122

30/5/2017

0904.022.165
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂM ĐỨC PHÚC

Địa chỉ: Số 30 Lạc  Long  Quân, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0983.250870

Email: vplstamducphuc@gmail.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Đinh Ngọc Phán

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Đinh Ngọc Phán Nam 2094

01/8/2010

0983.250870
02 Nguyễn Đình Toàn Nam 9372

05/12/2014

0913.255917
03 Nguyễn Văn Việt Nam 8029

24/6/2013

0903.440243
04 Phạm Thị Dịu Nữ 12593

08/12/2017

0967.654666
05 Bảo Thắng Nam 13849

15/11/2018

0907.987777
06 Nguyễn Thị Sửu Nữ 10183

09/10/2015

0903.485739
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH ĐÔNG

Địa chỉ: Số 99  Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0904.026909

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Trần Đại Biểu

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Trần Đại Biểu Nam 24

01/8/2010

0904.026909
02 Phạm Hoài Sơn Nam 2073

01/8/2010

0983.503639
03 Đào Thanh Huyền Nam 5330

24/9/2010

0904.288050
04 Lã Kim Hùng Nam 12593

08/12/2017

0912.333057
05 Hoàng Đình Nùng Nam 2064

01/8/2010

0904.393066
 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HẢI

Địa chỉ: Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hỉa Dương

Giấy đăng ký hoạt động số: 04-01-0021/TP/ĐKHĐ

Điện thoại: 0912.815968

Email: luatsunamhai@gmail.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Đoàn Văn Hồng

Luật sư Văn phòng:

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Đoàn Văn Hồng Nam 12572

10/12/2017

0912.815968
 1. CÔNG TY LUẬT TNHH THỜI ĐẠI

Địa chỉ: P33 tầng 3 nhà A Khu ký túc xá sinh viên, trường Cao Đẳng Hải Dương, số 250 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0986.741.979

Email: luat.quoctrieu@gmail.com

Trưởng Văn phòng: Luật sư Hoàng Xuân Triệu

Luật sư Công ty:

            STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Hoàng Xuân Triệu Nam 7648

12/8/2012

0986.741.979

 

 1. CÔNG TY LUẬT QUANG VINH

Địa chỉ: Số 107 Tô Hiến Thành, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0913.356098

Email: congtyluatquangvinh@gmail.com

Giám đốc: Luật sư Phạm Quang Vinh

Luật sư Công ty:

 

            STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Phạm Quang Vinh Nam 7648

12/8/2012

0913.356098
02 Nguyễn Huy Hiểu Nam 15344

24/3/2020

0912.459322

 

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÔNG HỒNG

Địa chỉ: Số 97 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy đăng ký hoạt động:

Điện thoại: 0904.306368

Email:

Trưởng Văn phòng: Luật sư Lê Ngọc Mai

Luật sư Văn phòng:

 

STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ SỐ THẺ LUẬT SƯ/NGÀY CẤP ĐIỆN THOẠI
01 Lê Ngọc Mai Nam 2092

01/8/2010

0904.306368

 

          II. PHẠM VI HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ:

 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền lợi của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện tư vấn pháp luật.
 • Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
 • Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật luật sư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *