GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

Cổng thông tin điện tử Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên trên mạng điện tử internet.

Nhiệm vụ:

– Thông tin kịp thời các tin tức sự kiện về chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật, văn hóa thể thao, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Phản ánh, đưa tin các hoạt động của Đoàn, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư.

– Thông báo các văn bản của Đoàn luật sư đến các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên trực thuộc.

– Tiếp nhận các văn bản, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên; tổ chức, cá nhân khác.

– Cập nhật văn bản pháp luật.

– Lưu trữ các dữ liệu về luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quản lý:

Cổng thông tin điện tử Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương do Ban chủ nhiệm quản lý.

Địa chỉ liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 15, đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại/ Fax: 0220.3853321

Email:  Doanlshd@gmail.com

Website http://www.luatsuhaiduong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *